Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Niedziela 22.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja_części_kosztów_zatrudnienia_osób_do_30_roku_życia.txt

 

JAK W PROSTY SPOSÓB
OBNIŻYĆ KOSZTY ZATRUDNIENIA?

 

Refundacja

 

Skorzystaj z dofinansowania wynagrodzenia
dla osób do 30 roku życia.

 

Czym jest dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników do 30 roku życia?

 • Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane
  osoby bezrobotne do 30 roku życia to świadczenie, które może zostać przyznane Pracodawcy lub Przedsiębiorcy
  na podstawie zawartej umowy.

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie?

 • Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną na okres 24 miesięcy, otrzymasz dofinansowanie do wynagrodzenia,
  nagród i składek ZUS przez okres 12 miesięcy.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

 • Pracodawca lub Przedsiębiorca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze
  czasu pracy przez okres 24 miesięcy na podstawie umowy o pracę.

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

 • Refundacja nie przysługuje Pracodawcom i Przedsiębiorcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem
  wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Co w przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą skierowaną na refundowane stanowisko pracy? 

 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego
  (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed
  upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

 

REFUNDACJA WYNOSI:

 

Refundacja wynagrodzenia Refundacja składki
na ubezpieczenia społeczne:
Ilość miesięcy:
do 1850,00 zł
 • emerytalne: 9,76 %;
 • rentowe: 6,50 %;
 • wypadkowe: ? (według deklaracji ZUS)
12

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z póżn. zm.)
 

Więcej informacji, aktualne oferty pracy w ramach refundacji części wynagrodzenia oraz druki dostępne są na naszej stronie internetowej:
 
www.caz.swinoujscie.pl/staze/

 Katarzyna Rajner 

⇒ tel. 91 321 97 55, pokój nr 2

 refundacje@pup.swinoujscie.pl

 

 

 
Wytworzył:
Katarzyna Rajner
Udostępnił:
. .
(2005-02-09 14:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2016-08-18 11:24:08)
 
 
ilość odwiedzin: 522935

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X