☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kadencja w latach 2013 - 2017

Kolejne posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia będą się odbywały w miarę potrzeb. 

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia
 
LP TERMIN POSIEDZENIA PORZĄDEK POSIEDZENIA
I. 29.03.2013 r. 1. Wręczenie powołań członkom PRZ przez Prezydenta Miasta Pana Janusza Żmurkiewicza
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego PRZ.
3. Informacja na temat poziomu środków, którymi dysponuje PUP w Świnoujściu w roku 2013 wraz z projektem podziału.
4. Ustalenie wstępnego terminarza posiedzeń PRZ w 2013r.
5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.
II. 16.04.2013 r.

1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego PRZ.
2. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

III. 10.05.2013 r. 1. Wydanie opinii w sprawie programu specjalnego.
2. Wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w planie środków Funduszu Pracy, w związku z planowaną realizacją programu specjalnego.
3. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.
IV. 20.06.2013 r.

1. Wydanie opinii w zakresie postępowania o umorzenie
    nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego.
2. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

2014 rok    
I. 17.01.2014

1. Sprawozdanie z działalności PUP w Świnoujściu w 2013   roku.

2. Informacja na temat poziomu środków FP, którymi dysponował PUP w Świnoujściu w 2013 roku.

3. Informacja na temat poziomu środków FP, którymi będzie dysponował PUP w Świnoujściu w roku 2014 wraz z projektem podziału, na podstawie wstępnego podziału środków FP oraz wydanie opinii przez PRZ w tej sprawie.

4. Wydanie opinii w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

5. Wydanie opinii w zakresie złożonego wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia.

6. Ustalenie wstępnego terminarza posiedzeń PRZ w 2014 roku.

7. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

 

II 19.03.2014

1. Wydanie opinii w zakresie złożonego wniosku w dniu 04.03.2014r. w sprawie uruchomienia od 01.09.2014r. nowych kierunków kształcenia w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.

2. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

 

III 16.10.2014

1. Informacja na temat realizacji do 30.09.2014r. form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach środków przeznaczonych na ich realizację.

2. Wydanie opinii w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

3. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

  2015 rok  
  07.01.2015 Głosowanie w formie obiegowej nt.: wydania opinii w sprawie Projektu Podziału Środków Funduszu Pracy na 2015r. będących w dyspozycji Samorządu Powiatu Świnoujście.
I

27.01.2015

 

 

1. Odwołanie Pani Heleny Frankowskiej z funkcji Członka PRZ oraz powołanie nowego Członka PRZ.

2. Wydanie opinii w zakresie złożonego wniosku w dniu 30.10.2014r. w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia - technik handlowiec w CEZiT, ul. Gdyńska 26, w Świnoujściu.

3. Informacja na temat działalności PUP w Świnoujściu w 2014r.,

4. Wydanie opinii w zakresie celowości realizacji PAI.

5. Wydanie opinii w sprawie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

6. Ustalenie wstępnego terminarza posiedzeń PRZ w 2015r.

7. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

 

 

17.06.2015

 

1. Wydanie opinii w zakresie złożonego wniosku w dniu 30.04.2015r. w sprawie uruchomienia od 01.09.2015 nowego kierunku kształcenia - opiekun medyczny w Wojewódzkiej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Świnoujściu.

2. Informacja na temat realizacji form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

3. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

 

 

28.10.2015

 

1. Wydanie opinii w sprawie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

2. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

 

  2016 rok  
  05.01.2016 Głosowanie w formie obiegowej nt.: wydania opinii w sprawie Projektu Podziału Środków Funduszu Pracy na 2016r. będących w dyspozycji Samorządu Powiatu Świnoujście.
  27.01.2016

1. Przekazanie wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy na podst. art. 59b ust. 2

2. Wydanie opinii w zakresie celowości realizacji Programu Specjalnego.

3. Ustalenie wstępnego terminarza posiedzeń PRZ w 2016r.

4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

  17.05.2016

1. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2. Wydanie opinii w zakresie wniosków dot. umorzenia     nienależnie pobranego świadczenia.

3. Pozostałe sprawy, wolne wnioski

  2017 rok  
  16.01.2017

1. Przekazanie wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy na podst. art. 59b ust. 2

2. Informacja na temat działalności PUP w Świnoujściu w 2016r.

3. Wydanie opinii w zakresie projektu podziału środków Funduszu Pracy na 2017r.

4. Wydanie opinii w sprawie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

5. Wydanie opinii w zakresie celowości realizacji Programu Specjalnego.

6. Ustalenie wstępnego terminarza posiedzeń PRZ w 2017r.

7. Pozostałe sprawy, wolne wnioski.

  23.03.2017 Uroczyste wręczenie odwołań i podziękowań Członkom za zaangażowanie w pracę społeczną w PRZ.

 

Wytworzył:
Kamila Tur-Jeziorska
Udostępnił:
Michał Gregorczyk
(2013-03-13 09:15:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamila Tur-Jeziorska
(2017-03-23 14:37:13)
 
 
ilość odwiedzin: 553350

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X