☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PUP Świnoujście
Herb PUP Świnoujście

Wtorek 18.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia o przetargach


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursu - "Kucharz małej gastronomii".

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursu - "Spawacz metodą MAG135 - wraz z uprawnieniami".

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie kursu - "Prawo jazdy".

 

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu w dniu 09.02.2015r.

                      ogłasza 

"Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.) oraz zaprasza do składania ofert."

 

 

Pobierz Ogłoszenie

Pobierz Aneks

Pobierz Załącznik 1 Oferta

Pobierz Załącznik 2 Wzór umowy

Pobierz Załącznik 3 Wzór sprawozdania

Pobierz Załącznik 4 Oświadczenie referenta

Pobierz Załącznik 5 Karta oceny formalnej

Pobierz Załącznik 6 Karta oceny merytorycznej

Pobierz Załącznik 7 Wzór protokołu komisji

 

 


 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu w dniu 02.02.2015r.

                      ogłasza zapytanie ofertowe

 

"Zorganizowanie kursu z zakresu prac hydraulicznych wraz z pracami remontowo-wykończeniowymi

dla 6-8 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu"

 

Pobierz Zapytanie Ofertowe

 

 


unia                                                flaga

   Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu w dniu 18.11.2010r.

                      ogłasza przetarg nieograniczony

"Przeprowadzenie szkoleń grupowych osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu w ramach projektu pt.
Kierunek praca, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spełecznego
w ramach Podziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Dokumentacja:

                                                                                 

                                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                            Zastępca Dyrektora 
                                                                                       Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                                                               w Świnoujściu

                                                                                              Aneta Paszkowska 

 

                                                                                         Świnoujście, 22.11.2010r.

                                 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

     Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych,  zmienia treść  Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu przetargowym, pn. Przeprowadzenie szkoleń
grupowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świnoujściu w ramach projektu  pt.  „Kierunek praca” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 
6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w następujących pozycjach:

-pkt. 12.1.
 Kryterium 1 cena- Wzór: Liczba punktów=Cn/Cbx80,
 gdzie - 80-wskaźnik stały;

 Kryterium 2 Kwalifikacje i doświadczenie osobowe kadry dydaktycznej- Wzór:
gdzie -20 wskaźnik stały.

                                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                            Zastępca Dyrektora 
                                                                                       Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                                                               w Świnoujściu

                                                                                              Aneta Paszkowska 
 

 


 

 

logo

        Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu w dniu 08.11.2010r.

                           ogłasza przetarg nieograniczony

 

       Przeprowadzenie szkoleń grupowych osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

 

Dokumentacja:

                                                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                  Zastępca Dyrektora 
                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                                                    w Świnoujściu

                                                                                Aneta Paszkowska

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                            

Wytworzył:
Marcin Szmit
Udostępnił:
Katarzyna Krempeć
(2006-08-25 10:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
. .
(2015-10-22 10:37:26)
 
 
ilość odwiedzin: 553339

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X